Tisíc

prirodzené číslo

Podobné slová: jeden, …, sto, tisíc, milión