Podobné slová: naznačenie, potvrdenie, predstavenie, predvedenie, prejavenie, presvedčenie, preukázanie, udanie, upozornenie