Hodnosť

rozlišovacia stránka

Podobné slová: stupeň, titul, postavenie