Začínanie

Podobné slová: začiatok, štart Opak slova: koniec, cieľ