Podobné slová: miestnosť, výrobňa

Chinese Cigar Manufactory in San Francisco b.jpg