Všednosť

Podobné slová: fádnosť, obyčajnosť Opak slova: sviatok, mimoriadnosť