Podobné slová: reprezentant, šíriteľ, vlastník, rozširovateľ