Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: reprezentant, šíriteľ, vlastník, rozširovateľ