• Vývoj je integrácia hmoty (matérie) sprevádzaná vynaložením pohybu; v tomto procese hmota prechádza z neurčitej a rozptýlenej homogenity do určitej a spojenej heterogenity a súbežne sa mení aj vynaložený pohyb. (William James Durant)

Súvisiace

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Pohyb