Podobné slová: dynamika, gesto, hnutie, chod, chodiť, kĺzanie, postup, posunutie, prechod, ruch


  • Vývoj je integrácia hmoty (matérie) sprevádzaná vynaložením pohybu; v tomto procese hmota prechádza z neurčitej a rozptýlenej homogenity do určitej a spojenej heterogenity a súbežne sa mení aj vynaložený pohyb. (William James Durant)

Iné projektyUpraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Pohyb