Uskutočnenie

Podobné slová: podnikanie, realizácia, splnenie, stávanie sa, vykonanie