Otvoriť hlavné menu

Opak slova: bezradnosť Podobné slová: návod, odporúčanie, pomoc