Obyčajnosť

(Presmerované z Obyčaj)

Opak slova: mimoriadnosť Podobné slová: všednosť, pravidelnosť, zvyčajne, normálnosť, prostota, jasnosť