Jednoduchosť

Podobné slová: primitívnosť, primárnosť