Opak slova: ľavý, falošnosť, nepravosť Podobné slová: skutočnosť, vhodnosť