Podobné slová: finta, klam, oklamanie, podvod, predstieranie, trik