Nedostatok

Podobné slová: kaz, medzera, núdza, nesúlad