Podobné slová: muky, bolesť, obťažovanie, tlačenie, hryzanie Spôsob: mučenie