Otvoriť hlavné menu

Opak slova: hluchonemý Podobné slová: počúvať, cítiť