Otvoriť hlavné menu

Počuť

Opak slova: hluchonemý Podobné slová: počúvať, cítiť