Podobné slová: nasledovanie, pozornosť, pozorovanie, prenasledovanie, sliedenie, všímanie, zameriavanie