Podobné slová: medzera, prázdno, otvor, nora, dutina, škára