Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: bdenie, ohľaduplnosť, rešpektovanie, starostlivosť, všímanie, zachovávanie