Opak slova: blízkosť Podobné slová: vzdialenosť, ďaleko