Mať

rozlišovacia stránka

Podobné slová: vlastnenie, disponovanie, držanie, prechovávanie Podobné slová (druhý synonymický rad): mama