Nazeranie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: chápanie, názor