Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: ľahkomyseľnosť, nebezpečenstvo, odvážnosť, udalosť