O zmyslovom vnímaní pozri zmysel (vnem).

Súvisiace upraviť