Podobné slová: rozumieť, poňatie, ponímať, porozumenie, pochop