Dobročinnosť

Podobné slová: humánnosť, charita, filantropia, altruizmus