Nábožnosť

Podobné slová: bohabojnosť, pobožnosť, posvätnosť, religiozita