Hlas

zvukový prejav ľudí vytváraný hlasovými orgánmi
  • Na otázku, či sa k nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo teda sa občas neodmlčíme? Prečo sa nesnanžíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme? (Pavol VI.)

Súvisiace

upraviť