Otvoriť hlavné menu

Opak slova: pokoj, mier Podobné slová: disharmónia, nevyrovnanosť, obava, rozruch, nespokojnosť