Hodnotenie

Podobné slová: oceňovanie, posudzovanie, zisťovanie