Podobné slová: akceptovanie, chytanie, jedenie, omša (jedna časť), pripustenie, prijatie, vítanie