Predsavzatie

Podobné slová: rozhodnutie, úmysel, vôľa, plán