Zaumieniť si

Podobné slová: predsavzatie, rozhodnutie