Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: odbor, pravidlo, predpis, náuka, poriadok Opak slova: anarchia, chaos