Podobné slová: klamstvo, klam, nepravda, prefíkanosť