Vyspelosť

Podobné slová: dospelosť, inteligencia, vyzretie, rozvinutie