Posilnenie

Podobné slová: povzbudenie, upevnenie, osvieženie