Ideál

rozlišovacia stránka

Podobné slová: idol, platonický, utópia, vzor