Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: vzdialenosť, miera, hodnota, úroveň, stupeň, hladina Opak slova: hĺbka