Prázdnota

rozlišovacia stránka

Opak slova: plnosť Podobné slová: chudoba, jalovosť, lacnosť, neplodnosť, nič, púšť, vákuum