Rozplynúť sa

Podobné slová: zmiznutie, zaniknutie, strata