Zabezpečenie

Podobné slová: potreba, zaopatrenie, záruka