Založenie

Podobné slová: povaha, duch, podstata, vznik