Srdečnosť

rozlišovacia stránka

Podobné slová: láskavosť, úprimnosť