Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: chvála, obdiv, porozumenie, pochvala, pocta, súcit