Zachovanosť

Podobné slová: neopotrebovanosť, čistota Opak slova: opotrebovanosť