Podobné slová: sen, zdanie, utópia, romantika

El sueño de Jacob, by José de Ribera, from Prado in Google Earth.jpg