Jednotvárnosť

Podobné slová: stereotyp, suchopárnosť, nuda