Opak slova: vonkajšok

Podobné slová: vnútrajšok, myseľ, jadro